Losy deportowanych: kliknij tutaj

Historia deportacji: kliknij tutaj

Hymn Sybiraków: kliknij tutaj

http://www.senat.gov.pl/k7/dok/bad/2009/ot-571.pdf