Mapa ogólna zesłań


ZWIĄZEK SYBIRAKÓW 1988-2013

ODDZIAŁ W SŁUPSKU

Związek Sybiraków został zarejestrowany 17 grudnia 1988 roku w Warszawie. Statut wzorowany był na statucie Związku Sybiraków z 1928 roku. W nowych warunkach cele Związku zostały uaktualnione o wydarzenia z okresu II Wojny Światowej i okresu powojennego. W całej Polsce od 1989 roku powstawały oddziały regionalne. W Słupsku oddział utworzono 5 sierpnia 1989 roku. Prezesem Zarządu Oddziału w Słupsku wybrano Roberta Gorczycę. Na listach członków było już 277 osób. Część z nich już była na listach warszawskiego oddziału. Powstały koła terenowe w Słupsku, Ustce, Lęborku i Człuchowie. W 1992 roku odbyło się drugie Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału. Prezesem Zarządu ponownie wybrano Roberta Gorczycę. Powstały nowe koła terenowe w Debrznie, Miastku i Bytowie. Liczba członków wzrosła do 796 zesłańców na Syberię, do Kazachstanu i w inne Regiony dawnego Związku Radzieckiego. W związku z rezygnacją Roberta Gorczycy z pełnionej funkcji w styczniu 1995 roku prezesem wybrany został Tadeusz Jednaszewski. Na przełomie lat 1999/2000 liczba związkowców przekroczyła 1000 osób. Liczba podopiecznych po zmarłych Sybirakach wynosiła około 80 osób – wdowy i wdowcy po zesłańcach. Członkami Związku są głównie prześladowani i deportowani rodacy w latach 1939-1956. Szacuje się, że represjom tym ze strony Rosji Sowieckiej poddanych było około 2 milionów obywateli polskich. Należy dodać, że nie wszyscy zesłańcy z regionu słupskiego są członkami naszego stowarzyszenia.
   W grudniu 2009 roku Prezesem Zarządu Oddziału wybrany został Jerzy Lisiecki. Funkcję tą pełni nadal po wyborach nowego Zarządu w listopadzie 2013 roku. Związek prowadzi działalność w kołach terenowych w Słupsku, Człuchowie i Lęborku. Liczba członków naszego Związku maleje. Stan członków w oddziale na koniec 2013 roku wynosi 613 osób. Ogółem w kraju Związek liczy około 32 000 członków. W Polsce członków Związku powszechnie nazywa się Sybirakami. Hymnem Związku Sybiraków jest Marsz Sybiraka ze słowami Mariana Jonkajtysa i muzyką Czesława Majewskiego. Dzień 17 września jest Dniem Sybiraka ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 września 2013 roku.

Krzyż Zesłańców Sybiru to odznaczenie państwowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 października 2003 roku, nadawane Sybirakom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.HYMN SYBIRAKÓWMarsz Sybiraków

 

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,

Z rezydencji, białych dworków i chat

Myśmy wciąż do Niepodległej szli,

Szli z uporem ponad dwieście lat!

 

Wydłużyli drogę carscy kaci,

Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak

I w kajdanach szli konfederaci

Mogiłami znacząc polski trakt…

 

Z Insurekcji Kościuszkowskiej, z powstań dwóch,

Szkół, barykad Warszawy i Łodzi;

Konradowski unosił się duch

I nam w marszu do Polski przewodził.

 

A myśmy szli i szli – dziesiątkowani!

Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg!

A myśmy szli i szli – niepokonani!

Aż „Cud nad Wisłą” darował nam Bóg!

 

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,

Szkół, urzędów, kamienic i chat:

Myśmy znów do Niepodległej szli,

Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.

 

Bo od września, od siedemnastego,

Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:

Przez lód spod bieguna północnego,

Przez Łubiankę, przez Katyński Las!

 

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt

Wyznaczyły bezimienne krzyże…

Nie zatrzymał nas czerwony kat,

Bo przed nami Polska – coraz bliżej!

 

I myśmy szli i szli – dziesiątkowani!

Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg…

I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani

Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!!!

 

Słowa: Marian Jonkajtys

Muzyka: Czesław Majewski                                    Miejsca Pamięci

ofiar Zbrodni Katyńskiej i deportacji Polaków na Sybir w latach 1939 – 1959

województwo pomorskie: Słupsk, Człuchów, Lębork, UstkaTablica pamiątkowa przy Rondzie Zesłańców Sybiru w Słupsku.

Uroczyste otwarcie Ronda oraz odsłonięcie tablicy nastąpiło 17 września 2007 roku.

 


Tablica pamiątkowa w kościele św. Jacka w Słupsku przy ulicy Dominikańskiej.
Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpiło 10 listopada 1992 roku.

 


Przy drewnianym krzyżu na cmentarzu komunalnym w Ustce złożona ziemia z Polskiego
Cmentarza Wojennego w Katyniu. Obok tablica pamiątkowa.

 

 

Tablica pamiątkowa posadzenia „Dębów Pamięci” Przy Zespole Szkół Technicznych
w Słupsku, ulica Szymanowskiego.

 Tablica pamiątkowa poświęcona zesłańcom Sybiru – pracownikom Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej w Ustce. Tablica znajduje się w kościele garnizonowym na terenie Centrum. Uroczyste
odsłonięcie tablicy odbyło się 20 września 2010 roku. 

Krzyż Katyński – pomnik na starym Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Kaszubskiej w Słupsku.
Poświęcony jest ofiarom Zbrodni Katyńskiej, rodaków zakatowanych w stalinowskich więzieniach i
łagrach oraz zesłanych na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939 -1958. Odsłonięty 13 kwietnia 2006
roku. U podstawy krzyża wmurowana jest ziemia pobrana z Cmentarzy Wojennych w Charkowie,
Katyniu i Miednoje oraz z cmentarza polskich zesłańców w Obwodzie Archangielsk w pobliżu miasta
Kotłas w północnej Rosji.


 

Tablica pamiątkowa na frontonie kościoła pw. Sw. Jakuba Apostoła przy ulicy Królewskiej w
Człuchowie ku czci Sybiraków uroczyście odsłonięto i poświęcono 16 września 2001 roku.

 


Pomnik Zesłańcom Sybiru w Lęborku przy Alei Sybiraków w parku miejskim im. Mieczysława
Michalskiego odsłonięto 5 października 2006 roku.